Totalförbjudna produkter

På Östhammars marknad följer vi ”Rekommendationer och bestämmelser för Svensk Marknadshandel” som är utgivna  av Marknadsarrangörers förening(MAF). Rekommendationerna är även konfirmerade av TOMER och Konsumentverket. Vi vill också här särskilt  informera om de produkter som är totalförbjudna på marknader.

- slangbågar

- leksaker med projektiler med hög avskjutningshastighet, t ex pilbågar, pistoler med projektiler och pilar, och liknande, inkluderande Soft Air Guns

- andra typer av pistoler mm med hög ljudnivå

- knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv och hälsa. Detta förbud gäller inte, om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat, och föremålet är väl förpackat vid försäljningsstället

- knogjärn, kaststjärnor eller andra föremål som är särskilt ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa samt springstilletter eller springknivar och liknande

- ärtrör

- smällare, fyrverkeripjäser, stinkbomber, och liknande, inkluderande TRICKY-smällare, alla slags arenatrumpeter

- fågelvisslor

- sprayer av alla slag, inkluderande doftsprayer

- vattenjojo och liknande

- mekaniska batteridrivna mjukdjur, som har ett batterilock utan att vara försedd med två av varandra oberoende låsanordningar (för att förhindra att barn kommer åt batteriet).

- produkter som är drogrelaterade

- produkter som hetsar mot folkgrupp, tex med ett nazistiskt budskap

- produkter med ett pornografiskt innehåll

Uppgraderingar av totalförbjudna produkter
Uppdatering sker löpande med hjälp av KONSUMENTVERKET, se
www.maf.nu

Viktigt att följa dessa regler
Det är viktigt att alla försäljare på marknaderna följer dessa regler så att olyckor undviks och att besökare inte undviker marknaderna av etiska skäl, utan att marknaderna kan hålla en hög kvalitet.

Dela den här sidan